عقیده‌ی به توحید یعنی جامعه توحیدی بوجود آوردن؛ جامعه ای که بر مبنای توحید شکل بگیرد و اداره بشود. رهبر بزرگوار انقلاب ۱۳۹۶/۶/۶

چگونه به هم نزدیک تر شویم؟

آنجا مجال بیشتری برای ارتباط فراهم است و دوستان ما پاسخگوی درددل ها و پرسش های شما خواهند بود

با یاد او و نگاه او، حال و هوای تان را عوض کنید

هیئت عزای امام حسین همواره برای مردمِ اهل دل، جذاب بوده و برای جمع کردنشان به دورهم، قوی. خصوصاً اگر نگاه توحیدی امام علیه السلام در میان باشد… هر سه شنبه شب، به یاد هیئات دوران انقلاب

نشست جامعه بی سفاهت ِ آرمانی

پنج شنبه هر هفته، یک ساعت پس از نماز ظهر، خانواده آرمانی ما دور هم جمع می شوند و درباره “جامعه سازی توحیدی” می شنوند و می گویند

آموزش توحید در واقع یادآوری چیزیست که خودمان می دانستیم و فراموش کرده بودیم

برنامه دقیق کارگروه ها را اینجا ببینید. منتظرتان هستیم

خبرگزاری بی من و تو

یک خبرگزاری خوب، من و تو را به جان هم نمی اندازد، یادآوری می کند که تو خودمی، “بی من و تو”. این خبرگزاری های شیطانی اند که به استقلال ما و تفاوت منافع ما دامن می زنند؛ شبکه های من و تو

فریاد می زنیم تا به گوش همه فرو کنیم: “تو خودم هستی، من خودت هستم، ما یگانه ایم”… این نتیجه توحید است

فروش پوشاک و فروش خواربار با قیمت باورنکردنی

فروش براساس نگاه توحید و تو خودمی، معنایش اینست که از برادر و خواهرت سود نگیری. قیمت های اینجا تقریبا با نرخ خرید ما برابری می کند.

نگاه توحیدی را آنها بهتر می فهمند، پس در گام اول، کودکان خود را دریابیم

می گویند وقتی نوزاد به دنیا می آید، توحیدِ من و یگانگی ما را می فهمد. حتی گفته اند نوزاد تصور می کند که اطرافیانش مانند سر و دست و پایش، اجزاء بدنش هستند. اما بمرور در ارتباط با ما متحجرها یاد می گیرد که “من، منم – تو، تو” کند. پیش از آنکاه این توهمات، نهادینه شوند، آنها را به مهد ادب بیاورید

کاری کنیم که فقط پیامک نو و خبر خوب بیاید

با عضویت در خبرنامه پیامکی، از جدیدترین وقایع شهرتوحید (آرمانشهر مهدوی) و آخرین مطالب باخبر شوید. بیایید با هم کاری کنیم که فقط و فقط پیامک خوب و خبر خوش بیاید.

چه شد که راه های خود را رها کردیم و به توحید روی آوردیم؟

“توحیدِ من”، راه رهایی و خوشبختی است، هم برای دنیا و هم برای آخرت. در واقع، دنیا در دل آخرت است و جلوه کمرنگ آن. توحید، مثل رودخانه ای است که بسرعت به دریا می رسد. ما همگی کمی از آن را چشیده ایم.

در این مرکز، مشاوره های موفق بسیاری انجام شده که حتی درمان ناباروری بوده است. اتفاقاتی رخ داده که دوستان را پایبند اینجا کرده است. شما هم اگر تجربه ای دارید، اینجا بنویسید.