فعالیت های مرکز در سال 96

3 سال قبل , جمعه, 22 اردیبهشت 1396 | 512 | 0

...

آرشیو اسلایدرها

3 سال قبل , دو شنبه, 09 اسفند 1395 | 457 | 0

...

فعالیت های مرکز در سال 95

3 سال قبل , یک شنبه, 24 مرداد 1395 | 579 | 0

...

فعالیت های مرکز در سال 94

3 سال قبل , یک شنبه, 27 تیر 1395 | 383 | 0

...

فعالیت های مرکز در سال 93

3 سال قبل , یک شنبه, 27 تیر 1395 | 176 | 0

...

فعالیت های مرکز در سال 92

3 سال قبل , یک شنبه, 27 تیر 1395 | 159 | 0

...

فعالیت های مرکز در سال 91

3 سال قبل , یک شنبه, 27 تیر 1395 | 175 | 0

...

فعالیت های شاخص مرکز در سال های 1390-1388

3 سال قبل , یک شنبه, 27 تیر 1395 | 155 | 0

...

" نمایشگاه 12 فروردین سال 94 "

4 سال قبل , دو شنبه, 20 اردیبهشت 1395 | 126 | 0

" نمایشگاه 12 فروردین سال 94 "

"گزارش اجمالی تصویری از مرکز آرمانشهر مهدوی و کانون تخصصی مهدویت استان فارس (مجتمع فرهنگی مذهبی امام خامنه ای مدّظلّه)"

4 سال قبل , یک شنبه, 19 اردیبهشت 1395 | 184 | 0

گزارش اجمالی تصویری از مرکز آرمانشهر مهدوی و کانون تخصصی مهدویت استان فارس (مجتمع فرهنگی مذهبی امام خامنه ای مدّظلّه)