با کارگروه معیشت و‌رزق آشنا شویم

پنج شنبه, 24 بهمن 1398 | 0 | 114

بسم الله الرحمن الرحیم
کارگروه تعاون تأمین معیشت و رزق

حرف حساب!
اولین چیزی که امروز اکثر انسانها به آن فکر می کنند و برایش برنامه می ریزند، داشتنِ یک معیشت خوب و رضایتبخش است که نیازهای مادی شان را تأمین کند. سیاستمداران جهان برای رسیدن به قدرت و جلب همراهی مردم، اولین هدف شان را ایجاد رفاه برای کشورشان بیان می کنند و بعد از نشستن بر مسند قدرت، سعی دارند رضایت مردم را از جهت رفاهی جلب کنند تا همچنان در جایگاه شان باقی بمانند. اما آمارها نشان می دهد که حتی کشورهای مدعی رفاه بالای اجتماعی، دچار بحران های اقتصادی هستند و این با یک جستجوی ساده در اینترنت قابل مشاهده است.
مسئله اصلی اینجاست که انسان وارونه ی امروز، با هدف «هر چه بیشتر به دست آوردن»، راهی را در پیش گرفته است که «هر چه بیشتر از دست می دهد»!! چون قاعده اصلی را کنار گذاشته و در دانشگاه های عریض و طویل به دنبال علم اقتصاد می گردد. گوش انسان ها پر از «فرمول های کاذب رسیدن به معیشت خوب» است و دیگر جایی برای شنیدن «یگانه فرمول» معجزه گری که از راه میانبر آنها را به «هر چه که می خواهند» می رساند، ندارند! 
داستان کارگروه معیشت از اینجا شروع می شود! از اینجا که جمعی از آدم ها تصمیم گرفته اند با نگاه علمی «توحیدِ من»، اول دانش چگونگی رسیدن به معیشت رضایتبخش را به دست بیاورند و بعد آن را در جامعه کوچک شان عملی کنند...
«توحیدِ من» یعنی تو خودمی!
کارگروه معیشت یکی از کارگروه های چهارده گانه جامعه آرمانشهر است که وظیفه اش «تولید دانش صحیح معیشت» و «ارائه طرح های اجرایی» برای بهبود وضع معیشتی اعضای جامعه آرمانشهر است؛ با شعار بهره مندی روزافزون از برکات «توحیدِ من»! این برکات همین الآن موجود است! نقد است، نسیه نیست! تنها مانع استفاده از این منافع منطقی و طبیعی، غفلت از «توحید من» است. 
حالا این «توحید من» که موجبات بهره مندی را می آورد و موانع را برطرف می کند، به چه معناست؟ توحید عبارت الاخرای همان اخلاص است. (به همین نام دیگر سوره توحید، اخلاص است). انسان برای داشتن طلای خالص، آن را به کوره می برد، اضافاتش را می‌سوزاند. آنچه می‌ماند همان چیز اصلی است! منِ ما هم در کوره توحید می رود و خُبثش گرفته می شود. چه چیزی می ماند؟ من اصلی، من حقیقی، من الهی؛ ما الهی هستیم به این شرط که هیچ از خود نباشیم. همچنان که خدا می‌تواند در یک جبل تجلی کند، می‌تواند در یک انسان تجلی کند؛  انسان درواقع محل تجلی کامل خداوند از علم و قدرت و همه چیزش است. توحید من یعنی یک من بیشتر وجود ندارد. «من الهی» یکی بیشتر نیست. پس تو من الهی هستی، من هم من الهی هستم؛ پس تو خودم هستی و این «تو خودمی» می‌شود «آغاز بهره‌مند شدن انسانها از برکات توحید». 
اگر بگوییم لااله الا الله ولی نگویم رابطه بین من و تو چیست، توحید نیست بلکه کلک است!  توحیدِ درست، ما را به «تو خودمی» می‌رساند و زمانی که به این «تو خودمی» رسیدیم و آن را باور کردیم، می‌فهمیم خدا به ما گفته توحید را یاد بگیرید تا منفعت آن را بفهمید! بفهمید کی هستید و این «خود» چقدر توانمند است؛ همه خوبی‌ها اینجاست و همه بدبختی ها، جنگ ها و بیچارگی ها در استعفای از «تو خودمی» است؛ همه بدی ها از آنجا شروع می شود که فکر کنیم: من منم، تو تویی و خدا هم خداست! اینها بحث فلسفی نیست. بلکه یک دو دوتا چهارتای علمی است که هر انسانی (حتی بدون هیچ اعتقادی به دین و خدا) با کمی فکر آن را باور می کند!
از کجا شروع کنیم؟
برای رسیدن به دانش صحیح معیشت دو راه پیش رو داریم: راه اول برای معتقدین به دین و راه دوم برای هر انسانی با هر دین و مذهب و مکتبی.
راه اول استفاده از دانش لغات است. برای رسیدن به یک نگاه صحیح، چاره ای نداریم جز این که با پشتوانه علمی کار را دنبال کنیم. این پشتوانه علمی هم یک بستر  ادبیاتی دارد. در ادبیات علمی پشت هر کلمه ای علم مربوط به آن نهفته است درحالیکه در زبان های من درآوردی اینطور نیست. این ادبیات علمی، ادبیات الهی است و خداوند آن را به وسیله زبان عربی بیان کرده است. ادبیات عربی الهی به ما کلمه‌های لازمه‌ی رسیدن به حسن معیشت و حسن رزق را عنایت می‌کند و «زنجیره کلمات» ما را به هدف مان یعنی تحقق روزی خوبِ کامل دائم می رساند. پس ضروری است که با ادبیات و دانش چگونگی تأمین رزق و معیشت آشنا شویم. عدم شناخت این دانش مساوی است با  عدم نیل به هدف. یک روز بشر خواهی نخواهی به این نتیجه می رسد که به این دانش سخت نیازمند است.
با بیان یک مثال این موضوع ملموس تر می شود: امروز در جهان صاحب نظران معتقدند که حرص موتور توسعه و پیشرفت است. تا حرص نباشد، تأمین نیست. هر چه حرص بیشتر، خوشبختی و موفقیت بیشتر! اکثر انسانها دارند برای معیشت بهتر حرص را به کار می‌گیرند. اما می بینیم که در  نگاه  صحیح الهی، حرص مذمت شده است. برای این که دو تا بشود چهار تا باید حرص در من باشد. برای من خوب است که دو تا بشود چهار تا، چهار تا بشود ده تا! کجای این بد است؟ چرا خدا به من می‌گوید حرص نزن؟! با عقلِ مادی دودوتا چهارتا حرص موتور پیشرفت است. اگر «حرص، نه!» پس چه چیزی به جای آن باید باشد؟ اینجاست که کلمه‌شناسی لازم می‌شود و دانش لغات به کمک می آید. در روایت داریم: «التوکل و ضده الحرص». پس به جای بررسی امر خدا برای حرص نزدن، به سراغ سخنان خدا درباره توکل کردن می رویم. حالا این توکل چه معنایی دارد و حد آن تا کجاست؟ پاسخ در دانش لغات موجود است.
حتی کلمه اقتصاد امروز به اشتباه مورد استفاده رایج است! خب با این حساب آیا می توانیم به این دانش بی توجه باشیم؟ کارگروه معیشت و رزق نمی‌تواند موفق شود، مگر اینکه حتماً با ادبیات این دانش سر و کار داشته باشد. دانش معیشت در نزد خداوند است و در ادبیات علمی عربی الهی است. به همین دلیل اینجا لازم می‌شود ما ابتدا اهمیت این ادبیات علمی را بدانیم، و بعد این را در کتاب خدا (که اصل است) و در روایات (که به کتاب خدا تطبیق داده می‌شود) دنبال کنیم تا فرمول های لازم برای رسیدن به معیشت رضایتبخش را پیدا کنیم؛ و این از بُعد علمی کار بسیار گسترده‌ای است! بنابراین کارگروه معیشت «پژوهشکده قرآن و روایات» را ایجاد کرده است.
اما راه دوم! در کنار استفاده از قرآن و احادیث، راه مهم دیگری برای تبیین حقیقت وجود دارد که می تواند برای غیر معتقدین به قرآن و حدیث نیز کاربردی باشد! این به راحتی قابل اثبات است که حتی یک انسان کافر نیز به «توحید من» معتقد است! و با تفکر و تعقل به طور منطقی می توان به همان نتایجی رسید که در قرآن و حدیث به آن اشاره شده است. به همین دلیل است که در روایات، یک ساعت تفکر صحیح بهتر از هفتاد سال عبادت مطرح شده است. بنابراین کارگروه معیشت «اندیشکده توحید من» را ایجاد کرده است.
حرف آخر
کارگروه معیشت، بر مبنای «توحید من» و «تو خودمی» فعالیت های خود را در دو زمینه برنامه ریزی می کند. یک: ارائه دانش مبانی معیشت صحیح و تغییر نگاه‌ معیشتی افراد از نگاه‌های شرکی به نگاه‌ توحیدی. دو: ارائه طرح های اجرایی برای ارتقاء وضع معیشتی جامعه. بنابراین کارگروه 5 تعاونی با عناوین تعاونی مصرف، تعاونی اعتبار، تعاونی اشتغال، تعاونی مسکن و تعاونی بیمه و سلامت دارد که این دو برنامه را در موضوع تخصصی خودشان دنبال می کنند. اگر به فکر بهبود وضع مالی تان هستید این کارگروه را دنبال کنید...

لطفاً نظر خود را بنویسید:
نام

ایمیل

نظر شما