جامعه ی توحید

چهار شنبه, 14 شهریور 1397 | 262

انقلاب اسلامى بر مبناى اصل توحيد استوار است كه محتواى اين اصل در همه شئون جامعه سايه می افكند. در اسلام، تنها معبود انسان و بلكه كل جهان، خداست كه همه انسانها بايد براى او يعنى براى رضاى او عمل كنند. هيچ چيز و هيچ كس را نپرستند. در جامعه‏ اى كه شخص‏ پرستيها و شخصيت‏ پرستيها، نفع‏ پرستيها و لذت‏ پرستيها و هر نوع پرستش محكوم می شود و فقط انسانها دعوت می شوند به پرستش خدا، در آن صورت همه روابط بين انسانها، چه اقتصادى و يا غير اقتصادى در داخل چنين جامعه‏ اى و در رابطه اين جامعه با خارج تغيير می كند و ضوابط عوض می شود، همه امتيازات لغو می شود. فقط تقوا و پاكى ملاك برترى است. زمامدار با پايين ترين فرد جامعه برابر است. ضوابط و معيارهاى متعالى الهى و انسانى، مبناى پيمانها و يا قطع روابط است...

صحیفه امام خمینی، جلد 5، صفحه 81

لطفاً نظر خود را بنویسید:
نام

ایمیل

نظر شما