امام مهدی چگونه ما را راهنمایی می کند؟

دو شنبه, 07 خرداد 1397 | 0 | 539
تجدید ایمان
تا اینجا عرض کردیم که خداوند فرمود هدایت میکند و هدایت را به عنوان نعمت خودش مطرح کرد و بعد این نعمت را قابل گفتن و شنیدن و نو به نو کردن برشمرد. «وَأمّا بِنِعمَتِ رَبّکَ فَحدِّث» حدیث یعنی جدید، حادث. حادثه یعنی چیزی که جدید اتفاق میافتد. حدیث یعنی سخن جدید، کار جدید، حرف جدید. میفرماید: نعمت هدایت پروردگار را نو به نو، جدیداً، دائماً تکرار کن. این عبارت اخرای همان روایاتی است که می‌فرماید: که «جَدّدوا ایمانَکُم بِتَوحیدِ الله»، یعنی انسان روز به روز و لحظه به لحظه باید ایمان خود را تجدید کند. حالا ایمان چیست؟ ایمان به توحید الله را باید روز به روز تجدید کرد. ایمان به توحید الله یعنی کفر به شرک بالله. روز به روز باید کفر به شرک بالله را تجدید کند. هر لحظه باید مواظب شرک باشد؛ کفر به شرک بورزد و ایمان بتوحید الله بیاورد. این عبارات، این است. پس میفرماید به نعمت هدایت پروردگار، به حقیقت هدایت یعنی توحید و هدایت «هُوَ»ای حدیث کن. این را به شخص پیامبر گفته و درآیات دیگری فرموده کسانی را خداوند هدایت نمی‌کند.
نقش توحید در هدایت گری
در آیه 56 سوره‌ی مبارکه‌ی قصص که میفرماید: «إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ» با إِنَّكَ تأکید میکند که تو هرگز اگر دلت بخواهد و هر که را دوست داشته باشی، نمیتوانی هدایت کنی یا هدایت نکنی. «وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ» خداوند است که هر که را بخواهد هدایت می کند و «هو»، او نسبت به مهتدین از تو عالمتر است. عالم‌تر به این که چه کسانی جزء مهتدین هستند و قابل هدایت. خدا آن ها را هدایت می‌کند. او عالمتر است از تو. اصلاً «تو» نیستی که هر که را دوست داشته باشی هدایت کنی.
البته در عبارت «إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ» معنای دیگری هم هست و آن اینکه «تو هدایت نمی‌کنی هر که را حب داشته باشی.» ارتباط میان «حب» و «هدایت» بحث مهمی است. خداوند به پیامبر و به امام که خود هادی است، میفرماید تو نیستی که هدایت می کنی؛ حتی تو اگر کسی را دوست داشته باشی، از نگاه خداوند مهم نیست «إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ولَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ» إِنَّكَ، أَحْبَبْتَ، تو، دوست داشته باشی. اینجا می‌گوید که «تو» هست. وقتی که حرف، حرف «من» و «تو» است، «تو» هدایتکننده نیستی، «من» هدایت‌کننده هستم، اما وقتی که دیگر تویی در کار نباشد، حب تو، حب خداوند است و تو هر که را دوست داشته باشی، خدا او را هدایت می کند. هر که تو را دوست داشته باشد، خدا را دوست دارد و هر که خدا را دوست دارد، خدا او را هدایت میکند.
این ها دلالت بر همان مفهوم اساسی می کند که ما در بحثمان داریم: بحث توحید و شرک به مفهوم «من دوم وجود ندارد». اینجا میخواهیم این نکته کلی را بگوییم: فقط خداوند هدایت میکند. نفر دوم، هادی، مهدی و مُهدی وجود ندارد! پس مهدی کیست و یا رسول که هدایت میکند؟ رسول و هادی یعنی هدایت الهی، و جز هدایت الهی، دیگر چیزی نیست. چرا؟ چون مهدی و یا رسول، یک «من» جدای از خدا نیستند و جز من الهی، هیچ چیز دیگری نیستند.
آیا این هدایت، برای ما نیز هست؟
در این بحث ما نباید شنونده باشیم. این مهم است که چیز های خوب را بشنویم و به صورت کاربردی ببینیم که ما کجای این بحث هستیم و بدانیم ارتباط این خوبی با ما چیست. آیا این هدایت برای ما نیز هست؟ اگر هست چقدراست؟ اگر نیست چرا ما خیال میکنیم هست؟ چند نفر از ما ممکن است جزء گروه «يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا» باشیم که بر خداوند منت میگذاریم و میگوئیم که خدایا این مائیم که به تو ایمان آورده‌ایم. چند نفر از ما از این حرفها می‌زنیم و چند نفر نه؟ چند نفر از ما اگر تحت فشار قرار بگیریم، بر سر اسلام و ایمان آوردنمان، بر خدا منت می‌گذاریم؟! آیا ما بر ایمانمان ثابت هستیم و یا تحت فشار که باشیم، کناره‌گیری میکنیم؟ حدیث می فرماید "ثبّت ایماناً* در ایمان، ما را ثابت بدار." ایمان با تثبیتش می‌شود ایمان. خداوند از ما تثبیت ایمان را خواسته است. چند نفر از ما مؤمنیم و در مؤمن بودنمان ثابت قدم هستیم؟ در چه سطحی ثابت ایم؟ تا چه سطحی ایمان داریم؟
ایمان، درجات دارد. این یک بحث مهم کاربردی است. اگر مؤمن هستیم، پس چرا مهدی ما غایب است؟ اگر ما هدایت شده هستیم، چرا هادی ما غایب است؟ آیا امکان دارد که ما هدایت شده باشیم اما، هدایت گر ما غایب باشد؟ اگر هادی ما غایب است پس سطح هدایتی که ما اکنون در آن هستیم چیست؟ آن چه سطحی است که شایستگی این را دارد که هادی بیاید ما را هدایت کند؟ خداوند اراده فرموده تا مهدی غایب باشد چراکه خداوند هدایت و مهدی را برای قوم فاسقین و ظالمین و خائنین و غیره نمی‌آورد و آن ها را هدایت نمی‌کند. این یعنی ما مشمول «إنّ الله لایهدی قوم الفاسقین» و یا قوم الخائنین و آیات دیگر هستیم!! این مهم است و ما باید لابه لای این بحث های مهدوی به دنبال آن باشیم و آن را پیدا کنیم.
لطفاً نظر خود را بنویسید:
نام

ایمیل

نظر شما