معرفی کلی کانون آرمانشهر مهدویبطور کلی آرمانشهر مهدوی پژوهشکده و اندیشکده کاربردی توحیدی مهدوی است که تنها بر مبنای تفکر و باور فلسفی متفاوت «توحیدمن» (در برابر نگاه و باور فلسفی «تکثر شرکی من ها») فعالیت می کند.

این کانون پایگاه فعال همه جانبه فکری و علمی، پژوهشی، طراحی، برنامه ریزی و اجرائی در هر سه حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی، و در همه ی شئونات این سه حوزه است که همه این فعالیتها را فقط بر مبنای نگاه فلسفی «توحیدمن» و با شعار دقیق و کاربردی «توحیدمن، یگانگی ما، تو خودمی» انجام می دهد.

استاد سعید عبداللهی موسس مرکز آرمانشهر مهدوی

هدف آرمانشهر مهدوی

ایجاد تحول کشوری و جهانی بنیادین ۱- فکری ۲- رفتاری ۳- وضعیتی ، در حوزه های سه گانه ی فردی، خانوادگی و اجتماعی، بوسیله ی باور فلسفی اصیل و تحول ساز، دوستی آفرین و بهشت ساز «توحیدمن».

ادعای اساسی آرمانشهر

بجز تفکر فلسفی «توحیدمن» که تنها تفکر و باور اصیل و ریشه دار است که آینده و عاقبت از آن اوست، دیگر تفکرهای جز این همگی باطل و بی ریشه اند و آینده و عاقبتی ندارند.

چرائی نیازمان به فلسفه «توحیدمن»

توضیح مختصر: ۱- جامعه انسانی باید از دشمنی ها عاری، و از دوستی ها پر شود تا سعادت دنیا و آخرت حاصل شود. ۲- تحقق دوستی حقیقی بدون برنامه دو طرفه ی نزدیک شدن تا مرحله یگانگی حاصل نمیشود. ۳- پس بدون شک باید میان من و خداوند دوستی حقیقی کامل برقرار شود. ۴- و بدون شک باید میان من و هر انسان دیگری نیز دوستی حقیقی کامل برقرار شود. ۵- اما دوستی حقیقی هم که هرگز بدون نزدیک هم شدن تا حد «توحید و یگانگی دو من» و یکی شدن، و جز با «یک منی» و «تو خودمی، و من خودتم» ایجاد نمیشود. و اصلا تعریف دوستی حقیقی «یک منی» است همانگونه که حضرت علی ع فرمودند: «دوست حقیقی انسانی است که او خود تو است». (الصدیق انسان هو أنت). پس: من فقط وقتی دوست حقیقی خدا خواهم بود که بین ما فقط او باشد. و فقط وقتی دوست تو هستم که بین ما فقط تو باشی.

شعار اساسی شهروندی “آرمانشهر مهدوی”

«توحید من، یگانگی ما، تو خودمی و من خودتم»

فعالیتهای کلی “آرمانشهر مهدوی”

در این کانون بطور کلی ۴ مرکز  ایجاد شده (به شرح زیر) که همگی هم اکنون بطور جدی و دائمی فعال هستند:
۱- مرکز نشر معارف «توحید من» و تبیین مسائل آن و تبیین شعار اصولی کاربردی و تحول ساز «توحیدمن، یگانگی ما، تو خودمی و من خودتم» در برابر نگرش فلسفی باطل و مخرب «شرک و تکثر من ها».
۲- مرکز تبیین معارف مهدوی مبتنی بر نگاه و باور «توحیدمن».
۳- مرکز جامعه شناسی مقایسه ای و تبیین ابعاد «جامعه ی اسلامی مهدوی دارای باور و شعور «توحیدمن» و شعار همگانی «یگانگی ما و تو خودمی»، و تفاوت شناسی آن با کلیه ی جوامع شرکی طاغوت مدار فاقد عقیده ی «توحید من الهی».
۴- مرکز پی گیری اجرائی تحقق شئونات و ابعاد مختلف جامعه ی آرمانی توحیدی مهدوی عاری از مظاهر و جلوه های شرک من و تو و غیر خدا، و پی گیری کننده ی چگونگی مراحل انتقال از جوامع شرکی طاغوتی به جامعه توحیدی مهدوی.

مرکز آرمانشهر در زیر مجموعه ی هر یک از  ۴ مرکز فوق الذکر اقدامات گسترده ای انجام داده و یا در دست اجراء دارد:

فعالیت های آموزشی مرکز در بخش مهدویت

تولید فکر و ارائه دانش ها و آموزش های متنوع و متفاوت مهدوی مبتنی بر باور «توحیدمن» در ۴ سطح:
۱- مهدی شناسی
۲- ظهور و زمینه سازی
۳- مهدی یاری (قبل و بعد از ظهور)
۴- مهدی نگهداری (بعد از ظهور)

فعالیتهای مرکز در بخش جامعه سازی توحیدی مهدوی

– شروع اقدام عملی برای جامعه سازی مبتنی بر باور «توحیدمن، تو خودمی» با حضور اعضای همفکر و علاقمند به زندگی اجتماعی آرمانشهری توحیدی تحت عنوان «ایجاد جامعه آرمانشهر مهدوی», و ارائه آموزشهای هفتگی و دانشهای مربوطه لازم، و شروع تمرینهای عملی گوناگون شهروندی با باور فلسفی فوق الذکر.
– ایجاد شورای عمومی و عالی جامعه آرمانشهر مهدوی (در دست اجراء).

فعالیتهای تشکیلاتی اجرائی

ایجاد ۴۰ معاونت، و ارائه نمودار و ساختار تشکیلاتی:
بدلیل گستردگی اهداف و جامعیت برنامه های کانون، آرمانشهر اقدام به ایجاد ۴۰ معاونت مجزا نموده که هر یک با نگرش توحید من، موظف به ارائه خدمات به جامعه آرمانشهری در زمینه موضوع معاونت خود هستند و طرح های مفید خدماتی هم ارائه میکنند.
عناوین بعضی از این معاونت ها به قرار زیر است:

معاون اول
معاونت امور مساجد
معاونت امور تهران
معاونت استان‌ها و شهرستان ها
معاونت امور جامعه و کارگروه‌ها
معاونت امور مجتمع امام خامنه‌ای
معاونت امور مالی و پشتیبانی
معاونت سازمان‌ها و ادارات
معاونت پیگیری‌های خاص
معاونت امور خواهران
معاونت نیروی انسانی
معاونت امور مهدویت
معاونت آموزش
معاونت پژوهش
معاونت اندیشه
معاونت حوزه‌ها و طلاب
معاونت امور دانشگاه ها
معاونت آموزش و پرورش و دانش آموزان
معاونت هیئت و موکب توحید الحسین (ع)
معاونت نهضت های آرمانشهر
معاونت امور خانواده ها
معاونت سلامت و بهداشت
معاونت امور ورزشی
معاونت هنری
معاونت خدمات رفاهی
معاونت طرح و برنامه و تولیدات
معاونت رسانه و خبر
معاونت نشر کتب و سی‌دی
معاونت فرهنگی
معاونت حقوقی و پیگیری شکایات
معاونت امور بین‌الملل
معاون امور سیاسی
معاونت امنیت
معاونت نظارت و بازرسی
معاونت هماهنگی

ایجاد ۱۴ کارگروه آرمانشهری

این مرکز همچنین در راستای برنامه مهم و کلان خود در موضوع «جامعه سازی آرمانشهری» اقدام به ایجاد ۱۴ کارگروه مجزا در جهت خدمت به «جامعه آرمانشهر مهدوی» نموده که با نگاه توحید من، و با هدف «بهره مندی از برکات توحیدمن»، بیش از یک سال و نیم است همگی فعالانه هر کدام در موضوع مربوطه خود بطور هفتگی دو جلسه رسمی علمی محتوائی و تشکیلاتی برگزار میکنند. محصول فعالیت هر یک از این کارگروه ها ارائه طرح های خدماتی و محتوائی به جامعه داخلی و بیرونی مان میباشد. اسامی این کارگروه ها به قرار زیر است:
۱- کار گروه ذکر و آخرت
۲- کارگروه فکر
۳- کارگروه معیشت
۴- بهداشت و سلامت
۵- کارگروه تفریح و نشاط
۶- کارگروه حمایت از ضعفاء
۷- کارگروه خانواده
۸- کارگروه شورا
۹- کارگروه صلاح و اصلاح
۱۰- کارگروه حق و عدل
۱۱- کارگروه امنیت
۱۲- کارگروه دفاع
۱۳- کارگروه جهاد
۱۴- کارگروه رسانه و خبر

همچنین این مرکز در زیر مجموعه کارگروه رسانه و خبر اقدام به ایجاد و راه اندازی یک خبرگزاری داخلی تحت عنوان «خبرگزاری بی من و تو» نموده است.

بعضی از طرح های خدماتی کارگروه ها که اعضای جامعه آرمانشهر از آن بهره مند میشوند به قرار زیر است

کارگروه سلامت:
طرح بازگشت به سلامت از طریق «توحید من»
طرح مدرسه سلامت
طرح رژیم سلامت
کارگروه نشاط:
طرح تفریح تکلیفی همگانی و …
کارگروه صلح و شورا:
شهر شورایی
طرح قول سدید
کارگروه عدل:
طرح قضازدایی از جامعه با نگرش توحیدی
کارگروه امنیت:
طرح یک چشمی
کارگروه معیشت:
طرح دست به دست حق معلوم
طرح تعاون
طرح طعام طیب
طرح طعام واحد

پنج گام علمی اساسی در سازمان آرمانشهر مهدوی

۱- بازتعریفی صحیح کلیه کلمات رایج و کاربردی فردی، خانوادگی و اجتماعی بر اساس تفکر و نگرشِ متفاوت، خاص و صحیحِ «توحیدِ من، یگانگی ما، تو خودمی». ارائه تعریف نوین، صحیح، به روز و مفید، از کلیه کلمات رایج کاربردی اولین و مهم ترین گام است.
۲- بازطراحی طرح ها و برنامه های اجرایی متناسب با ارائه تعریف های نوین صحیح مبتنی بر باور توحید من و تو خودمی.  از تعریف جدید و صحیح هر کلمه ای یک «طرح کاربردی» و «برنامه اجرایی» متفاوت ایجاد خواهد شد.
۳- ایجاد «پژوهشکده قرآن و حدیث بر اساس باور توحید من و تو خودمی» که لازمه ارائه تعاریف صحیح، طراحی های صحیح و برنامه های اجرائی صحیح و مفید اجتماعی است.
۴- ایجاد «اندیشکده توحید من» جهت بهره مندی صحیح از «پژوهشکده قرآن و حدیث توحیدمن». در کنار استفاده از قرآن و احادیث، راه فطری مهم دیگری برای تبیین حقیقت وجود دارد که می تواند برای غیر معتقدین به قرآن و حدیث نیز کاربردی باشد! گفتنی است که: حتی یک انسان کافر نیز عملا به «توحید من» معتقد است!
۵- ایجاد «دانشگاه تخصصی توحیدشناسی و شرک شناسی»: در واقع ایجاد پژوهشکده و اندیشکده مذکور مقدمه ایجاد «دانشگاه توحید من» است که خروجی این دانشگاه، اولا تولید دانش های صحیح و مفید همه جانبه فردی، خانوادگی و اجتماعی بر آمده از حقیقت توحید من و تو خودمی در مقابل دانشهای آلوده و برآمده از شرک و خودخواهی است، و ثانیا ارائه «دانشمندان توحیدی مدیر» برای تصدی جایگاه های مهم تصمیم گیری و اجرایی کشور و جهان خواهد بود.

گفتنی است که مجموعه فعالیت های چهار مرکز اصلی آرمانشهر و گامهای پنجگانه علمی مذکور همگی در جهت ارائه منظومه فکری صحیح برمبنای توحید کاربردی همراه با نظامنامه اجرایی آن، در راستای فرمان مقام معظم رهبری میباشد.

ذکر بعضی دیگر از فعالیت های این کانون در زیر مجموعه فعالیتهای اصلی

• برگزاری بیش از پنج هزار ساعت آموزش (تحت ۶۰۰ عنوان) در قالب کلاسها، کارگاه ها، همایش ها در جهت «تبیین نگاه توحیدی کاربردی»، «مهدی شناسی توحیدمحور کاربردی» و «شناخت کاربردی ویژگی های شهروند و خانواده آرمانی توحیدمحور مهدی گرا» برای اعضای کانون و اهالی مسجد و محله ( که تاکنون در سامانه ی داخلی کانون به تعداد ۱۸۵۰ نفر رسیده است)

• ایجاد مرکز مشاوره توحیدمبنا در مسجد با چهارهزار پرونده مشاوره موفق و حل معضلات و بحران های شدید فردی عقیدتی و خانوادگی (اعتیاد، طلاق، بحران های روحی و روانی، مشکلات اقتصادی و …)

• تولید محصولات فرهنگی تأثیرگذار در سطح جامعه (۱۵ کتاب و بیش از ۱۰۰ عنوان لوح فشرده) از جمله کتاب های: بسیار مهم و اثرگذار «گلبرگ های رحمت»، «روزنه های امید»، «تیشه ای بر ریشه جناح بندی ها»، کتاب های کودک و… (و بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب از مباحثِ ارائه شده که در دست اقدام جهت چاپ می باشد)
• برپایی موکبِ تَوحیدُالحُسَین ع در مسیر نجف به کربلا با عنوان «مرکز نشر معارف توحیدِ من» و تبیین اهمیت «توحید کاربردی» در «تشکیل تمدن نوین اسلامی» طبق امر مقام معظم رهبری برای ایجاد غنای فکری و فرهنگی در کنگره عظیم اربعین (همراه با استقبال خوب مردم و فعالین فرهنگی)

• حضور فعال در بحران های طبیعی (مثل سیل اخیر شیراز) و اقدام به جمع آوری کمک های مردمی و ارسال به مناطق بحران زده سراسر کشور (مثل زلزله غرب کشور)

• روشنگری های بموقع سیاسی اجتماعی فرهنگی در شرایط خاصِ سیاسی اجتماعی کشور
برمبنای توحید کاربردی در جهت ایجاد آرامش موثر در جامعه و ارائه بیانیه های مختلف سیاسی اجتماعی و پخش بصورت گسترده در سطح جامعه

• اجرای بیش از ۱۴۰ برنامه در راستای غنی سازی اوقات فراغت با رویکرد “فراغت بدون شرک” (در همه گروه های سنی)

• انجام فعالیت های آموزشی و تربیتی خاص کودکان ۳ تا ۶ سال در قالب «مهد ادب» در مسجد

• ایجاد چند نهضت مهم در زیر مجموعه معاونت نهضت های آرمانشهر مهدوی:
۱- «نهضت نوجوان توحیدخواه» (پسران)
۲- «نهضت نوجوان توحیدخواه» (دختران)
در راستای تربیت نسل انقلابی و کادرسازی برای مسئولیت های مهم کشوری
۳- نهضت مردان شرک ستیز و طهارت طلب
۴- نهضت زنان شرک ستیز و طهارت طلب
۵- ایجاد نهضت بهداشت و سلامت (در راستای پیشگیری و ارتقای سلامت و بهداشت جامعه)

همچنین گفتنی است که آرمانشهر مهدوی جزو ۱۸ کانون برتر کشور در رویداد ملی فهما به شمار می آید.

۲ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *