کالبد شکافی توحید محور ذکر

صاحب اثر : آرمانشهر مهدوی
گروه محصولی : خانواده آرمانی
قیمت : 2,500 تومان
تعداد در انبار: 90 عدد
وضعیت : موجود
«ذکر» چیست؟ خداوند برایِ انسانِ وارونه، که از خودِ حقیقی‌اش دور شده است، سلسله دستوراتِ درستی را قرار داده است. این دستورات برایِ بازگشتن به نگاهِ توحیدی است، مثلِ نماز! نماز (ذکر الله اکبر)، انسان را از خودش بیگانه می‌کند. ذکرِ خدا یعنی فراموشیِ «من». آخرِ ذکرِ کامل، رسیدن به «توحید» است و بعد، باید بر این که فقط «یک من وجود دارد» صبر کرد...

تعداد
معاف از مالیات
یک هفته
وزن 0