کالبد شکافی توحید محور خدمت

صاحب اثر : آرمانشهر مهدوی
گروه محصولی : خانواده آرمانی
قیمت : 2,500 تومان
تعداد در انبار: 70 عدد
وضعیت : موجود
«خدمت کردن به یکدیگر» روح عبادت است. بالاترین عبادت است. و این حاصل نمی‌شود مگر اینکه حال انسان‌ها، حال یگانگی باشد. کسی که «من» نیست، خودش را خادم همه انسان‌ها و ‌موجودات می‌داند و نسبت به همه آنها خیرخواه است. زیرا غیر خدا وجود ندارد و خدمت به مخلوقات را خدمت به خدا میداند. اگر در خانواده، پدر، مادر و ‌فرزندان خودشان را عبد خدا بدانند، به این مفهوم که خودشان را خدمتگزار یکدیگر بدانند و از این خدمتگزاری، احساس کسر شأن نکنند، این خانواده بهشت است!...

تعداد
معاف از مالیات
یک هفته
وزن 0