سلسله مباحث پیشگیری از طلاق

صاحب اثر : آرمانشهر مهدوی
گروه محصولی : خانواده آرمانی
قیمت : 2,500 تومان
تعداد در انبار: 50 عدد
وضعیت : موجود
آیا راهی برای پیشگیری، کمتر شدن آمار و یا حتّی حذف «طلاق» وجود دارد؟ تا در نتیجه آن، شاهد افزایش آمار تشکیل خانواده‌های آرمانی باشیم؟! آیا ممکن است با شناخت و حذف «فقط یک چیز»، که بهانه اصلی همه طلاق‌هاست، دیگر حتّی حرفی از طلاق و جدائی در جامعه نباشد؟! ما می گوییم بله! با «نگاه توحیدی کاربردی به امر مقدّس ازدواج» و «ایجاد تفکّر نورانی مهدوی»، تمام نفرت‌ها به عشق تبدیل می شود...

تعداد
معاف از مالیات
یک هفته
وزن 0